Niet-elitair geld: open money en LETS

Geld is een grote ontwrichtende kracht in de wereld. Nochtans is geld gewoon een praktische sociale afspraak van virtuele representatie van waarde. Een accounting systeem geeft inzicht, een geschiedenis van wie wat heeft bijgedragen aan wie en hoe dat gewaardeerd werd.

Maar een geldsysteem heeft ontwerpregels. En als die ontwerpregels dicteren dat de creatie van geld in handen is van een kleine elite dan wordt geld een machtssysteem dat mens en maatschappij corrumpeert. Door schaarste gaat men elkaar beconcurreren en ontstaat een verwrongen kijk op geld; men verwart de virtuele representatie met de waarde zelf.

Mocht daarentegen iedereen evenveel macht hebben om geld te creëren dan kan een meer gezonde kijk op geld ontstaan. We zouden nog steeds accounting geschiedenissen kunnen creëren van onze waarderingen aan elkaar, maar nu in vrijheid en met herwonnen soevereiniteit. Zulke “open money” accounting systemen dragen bij aan inzicht en coherentie in onze maatschappij.

De ontwerper van LETSystems, Michael Linton, lanceerde eind jaren 90 de term “open money” als verzamelterm van niet-elitaire geldsoorten. Hij was waarschijnlijk geïnspireerd door de term “open source” software die toen in zwang geraakte. Open source is voor software wat open money is voor geld. Het staat ter beschikking voor allen die het kunnen gebruiken; en wordt niet gecontroleerd door een elite.

Open money is het bredere idee achter het in 1982/1983 ontworpen LETS. LETS is één bepaald soort praktische toepassing van open money, met bepaalde ontwerpregels.

Maarten Vandekeybus


Posts

LAS wordt TAS

Het verschil tussen LETS en tijdbank LETS Antwerpen Stad vzw (LAS) heeft op de algemene vergadering van april 2019 besloten de …

Open Money en Democratie

Vanaf 2007 hielden Ernie Yacub en Michael Linton een internet radio show op het platform BlogTalkRadio. Dit is de eerste episode. Ernie …

"InterLETS"

Ik sprak met Michael Linton over intertrading tussen LETSystemen ofwel wat men weleens “interLETS” pleegt te noemen. …

Ontwikkeling

Ontwikkeling van LETSystemen en financiering van ontwikkeling Een voormalig lid van “LETS Antwerpen Stad vzw”, Christine, …

Charter

Het Charter van LETS Vlaanderen vzw In november 2016 lanceerde LETS Vlaanderen vzw haar zogenaamde “LETS Charter”. Een week …

Wat met Mensen die sterven in je LETSysteem?

Dat is de vraag die ik stelde aan Michael Linton. Maarten Wat te doen met mensen die je systeem verlaten met een account onder nul? Of, …

Contact