Posts

LAS wordt TAS

Het verschil tussen LETS en tijdbank LETS Antwerpen Stad vzw (LAS) heeft op de algemene vergadering van april 2019 besloten de vereniging te hernoemen naar Tijdbank Antwerpen Stad vzw (TAS). Bij de aanwezigen was het besef gegroeid dat de activiteiten van de vereniging niet vallen onder de definitie van een LETSysteem. Groot voorstander van de naamsverandering is Maarten. Hij bestudeerde het LETSysteem en sprak al verschillende keren met bedenker Michael Linton.

Open Money en Democratie

Vanaf 2007 hielden Ernie Yacub en Michael Linton een internet radio show op het platform BlogTalkRadio. Dit is de eerste episode. Ernie Dag wereld! Je luistert naar Open Money op BlogTalkRadio. Ik ben Ernie Yacub aan de noordwest kust van Turtle Island. Michael Linton is de ontwerper-ontwikkelaar van het LETSysteem, de meest gebruikte gemeenschapsmunt in de wereld. En hij is hier vlakbij. Hallo Michael! Michael Hallo Ernie! Ernie Colin Stark is de vice president van Canadians for Direct Democracy en hij is in Vancouver.

"InterLETS"

Ik sprak met Michael Linton over intertrading tussen LETSystemen ofwel wat men weleens “interLETS” pleegt te noemen. Maarten Ik denk dat ik een probleem zie met “interLETS”. Wanneer je een ander systeem koppelt, wordt je economisch één groter systeem. Michael Het hele idee van intersysteem handel heb ik verworpen gedurende bijna 30 jaar. Sinds 1986 heb ik steeds gezegd … wel, dat is 30 jaar … doe NIET aan zulke intersysteem handel.

Ontwikkeling

Ontwikkeling van LETSystemen en financiering van ontwikkeling Een voormalig lid van “LETS Antwerpen Stad vzw”, Christine, had gesproken met Michael Linton en had geuit zij het moeilijk vond om deel te nemen. Waarop Michael Linton had geantwoord dat hij drie mankementen zag. Christine kon zich niet precies meer herinneren wat Michael Linton geantwoord had. Dus stelde ik hem zelf de vraag. “Wat zijn de drie mankementen die je ziet bij LETS Antwerpen Stad vzw?

Charter

Het Charter van LETS Vlaanderen vzw In november 2016 lanceerde LETS Vlaanderen vzw haar zogenaamde “LETS Charter”. Een week voor dit evenement sprak ik hierover met Michael Linton. Maarten Vandaag de dag wordt LETS hier in Vlaanderen anders bekeken dan wat ik gelezen heb in uw handboek. Michael Ja. Maarten Volgende week gaan ze een manifest maken, … deze organisatie waar ik je over verteld heb … waarin ze bijvoorbeeld zeggen: “LETS is gebaseerd op tijd.

Wat met Mensen die sterven in je LETSysteem?

Dat is de vraag die ik stelde aan Michael Linton. Maarten Wat te doen met mensen die je systeem verlaten met een account onder nul? Of, mensen die sterven? Michael Ja! Begraaf ze! Begraaf ze, dat is de hoofdzaak. … Ken je ons LETSplay spel? Heb je het spel gezien? Maarten Ik heb het vluchtig bekeken maar niet gespeeld of zo. Michael Wel, het is … (neemt het spel) … het is een heel goed spel om mensen wakker te maken.